Bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds voor Stichting Bewaar ’t Olde

Voorzitter Bertie Bussink en penningmeester Theo Diepenbroek van Stichting Bewaar ’t Olde ontvingen dinsdagmiddag 14 januari uit handen van de directievoorzitter Steven Enneman van Rabobank Graafschap een cheque van 1500,- euro. Samen met nog zeventien andere genomineerde verenigingen en stichtingen, werd het project ‘historische klok en klokkenstoel’ met een financiële bijdrage gehonoreerd.

In de ogen van de jury was de thuiskomst van een in Dinxperlo in de 19e eeuw vervaardigde historisch klok een mooie en niet alledaagse gebeurtenis. Gezien in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid, was het niet alleen bijzonder te noemen dat de klok alle oorlogsjaren overleefd had, maar ook de nieuwe functie die de klok binnen de Dinxperlose samenleving zal gaan vervullen, sloot volgens de juryleden goed aan bij de doelstelling van het Rabo Coöperatiefonds; het beter en mooier maken van de samenleving waarin de bank graag een rol wil spelen.

Voordat de klok in gebruik kan worden genomen moet een klokkenstoel vervaardigd worden waarin de klok zal worden bevestigd. De klokkenstoel zal naast het mortuarium geplaatst worden en voor het eerst officieel luiden tijdens de herdenkingsdienst voor de burgerslachtoffers op 28 maart op de Oude Begraafplaats in Dinxperlo.

Foto: Carlo Stevering